Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

Głosowanie w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 – Nagroda Publiczności

Głosowanie zostało zakończone.

FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO VIRIBUS UNITIS

Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis została powołana w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących. Działalność Fundacji polega na obsłudze zniczomatów – samoobsługowych maszyn umożliwiających zakup zniczy bądź wkładów. Działalność społeczna natomiast koncentruje się na wspieraniu środowiska osób niesłyszących w różnych sferach życia: edukacyjnej, zawodowej czy kulturalnej

www.unitis.pl

CHARITY POLSKA - FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH I EKONOMII SPOŁECZNEJ

Charity Polska - Fundacja Inicjatyw Lokalnych I Ekonomii Społecznej to sieć trzech sklepów charytatywnych zlokalizowanych w Krakowie, w których pracują osoby z niepełnosprawnością. Sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem sklepu internetowego. Asortyment sklepów obejmuje produkty otrzymane w formie darowizny od osób indywidulanych m.in. odzież, książki, biżuterię, ceramikę, dodatki do domu itp.

https://facebook.com/Sklepcharytatywnykrakow

SPOŁECZNA 21 Sp. z o.o.

Społeczna 21 sp. z o.o. powstała z inicjatywy rodziców osób z Zespołem Downa i pracujących z nimi specjalistów, skupionych wokół Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” z Krakowa. Firma prowadzi food truck z frytkami belgijskimi na terenie Zalewu Nowohuckiego oraz zajmuje się produkcją rękodzieła sprzedawanego za pośrednictwem sklepu internetowego. Celem podmiotu jest aktywizacja zawodowa osób z Zespołem Downa oraz popularyzacja idei zatrudniania niepełnosprawnych pracowników

www.zrecznedrobiazgi.pl

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spółka Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego została utworzona przez Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. Celem działania spółki jest wsparcie dla lokalnych samorządów oraz organizacji seniorskich w zakresie: opracowywania dokumentów - diagnoz, strategii rozwoju polityki proseniorskiej dla JST oraz usług szkoleniowych dla seniorów (nt. świadomości prokonsumenckiej, praw pacjentów), Programu Gmina Przyjazna Seniorom, oraz budowa sklepu internetowego dla seniorów.

www.facebook.com/mirspl/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERCE POGÓRZA

Spółdzielnia Socjalna Serce Pogórza to podmiot, który powstał z inicjatywy uczestników projektu podnoszącego kompetencje zawodowe pn. „Czas na aktywność”, realizowanego przez GOPS w Zakliczynie. Głównym trzonem działalności spółdzielni są usługi cateringowe. To, co charakterystyczne dla tego podmiotu to bazowanie na lokalnych produktach i przepisach, których głównym składnikiem jest Fasola Piękny Jaś. W ofercie Spółdzielni jest także doradztwo zawodowe oraz warsztaty z zakresu ekonomii społecznej.

www.sercepogorza.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „NAD DŁUBNIĄ”

Spółdzielnia Socjalna „Nad Dłubnią” została powołana z inicjatywy Gminy Iwanowice w 2018 roku. Działając w partnerstwie z Gminą buduje ugruntowaną pozycję swojej firmy, jednocześnie pomagając tym, którzy z różnych przyczyn życiowych są nieporadni, czy wykluczeni. Podmiot zajmuje się konserwacją budynków gminnych, utrzymuje tereny zielone, prowadzi prace remontowo-budowlane.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZEDSZKOLAKI TO MY”

Spółdzielnia Socjalna „Przedszkolaki to My” została powołana pod koniec 2019 roku przez dwa podmioty prawne: LGD "Korona Sądecka" oraz Gminę Chełmiec. Spółdzielnia prowadzi placówkę wychowania przedszkolnego, w ramach pięciu oddziałów, dla 120 dzieci.

www.przedszkolakitomy.pl

LINMARKET Non Profit Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo społeczne Linmarket Non Profit Sp. z o.o. powstało pod koniec 2019 roku, zatrudnia wyłącznie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajmuje się produkcją i dystrybucją lin, sznurków i nici o szerokim zasięgu zastosowania (np. rękodziele, makramie, dekoracjach, rzemiośle)

https://linmarket.pl

Spółdzielnia Socjalna BIOVITAMED

Spółdzielnia Socjalna Biovitamed od 2014 roku świadczy usługi rehabilitacji stacjonarnej i domowej na obszarze Tarnowa i okolicznych powiatów. Współpracuje z placówkami oświatowymi, domami pomocy społecznej, organizacjami prowadzącymi placówki dzienne dla seniorów. W ofercie spółdzielni znajdują się m.in. usługi rehabilitacji pocovidowej, sprofilowane usługi rehabilitacyjne dla kobiet oraz dzieci (integracja sensoryczna i bilateralna)

https://biovitamed.pl

RABCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIEWIĘĆSIŁ”

Spółdzielnia Socjalna Dziewięćsił powstała z inicjatywy Gminy Rabka-Zdrój oraz Ogniska TKKF „Carlina”. Głównym zadaniem spółdzielni jest pielęgnacja zrewitalizowanego parku zdrojowego o powierzchni 35 ha oraz inne zadania związane z pielęgnacją zieleni. Status Członków Spółdzielni prócz JST i NGO posiada również 6 pracowników, co jest rzadkością w spółdzielniach socjalnych prowadzonych przez osoby prawne

http://www.dziewiecsil.rabka-net.pl

STOWARZYSZENIE CZEŚĆ

Stowarzyszenie Cześć prowadzące Ambasadę Kreatywności to przedsiębiorstwo powstałe z myślą o długotrwale bezrobotnych mieszkańcach Chrzanowa. Poprzez prowadzenie herbaciarni oraz organizację różnorodnych warsztatów i spotkań Stowarzyszenie stara się angażować lokalną społeczność w oddolne inicjatywy, tym samym budując potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie prowadzi również projekty nakierowane na współpracę i sieciowanie lokalnych organizacji pozarządowych.

https://ambasadakreatywnosci.pl

FUNDACJA AKTYWNA INTEGRACJA

Fundacja Aktywna Integracja powstała w celu integracji międzykulturowej mieszkańców Krakowa o narodowości polskiej oraz ukraińskiej. W ramach działalności prowadzi Kawiarnio-Księgarnię „NIĆ”, zlokalizowaną w centrum Krakowa (ul. Sławkowska). Podmiot oferuje możliwość zakupu literatury ukraińskojęzycznej oraz dania kuchni ukraińskiej oraz polskiej.

https://www.kawiarnianic.pl

FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO VIRIBUS UNITIS

Głosy ukryte

CHARITY POLSKA - FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH I EKONOMII SPOŁECZNEJ

Głosy ukryte

SPOŁECZNA 21 Sp. z o.o.

Głosy ukryte

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERCE POGÓRZA

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „NAD DŁUBNIĄ”

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZEDSZKOLAKI TO MY”

Głosy ukryte

LINMARKET Non Profit Sp. z o.o

Głosy ukryte

Spółdzielnia Socjalna BIOVITAMED

Głosy ukryte

RABCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIEWIĘĆSIŁ”

Głosy ukryte

STOWARZYSZENIE CZEŚĆ

Głosy ukryte

FUNDACJA AKTYWNA INTEGRACJA

Głosy ukryte

Accessibility
Contrast
Increase Font
Decrease Font