Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

Głosowanie zostało zakończone.

Stowarzyszenie Siemacha

Stowarzyszenie Siemacha - pierwszy zwycięzca konkursu MLPS z 2011 roku nagrodzony za unikalne połączenie działań wychowawczych, sportu i terapii. Obecnie Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową poprzez działalność placówek wsparcia dziennego (SIEMACHA Spot: aktualnie 11), placówek całodobowych (SIEMACHA Spot 24/7: aktualnie 8), a także będące ważnym uzupełnieniem tego podstawowego wymiaru działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oddziały Krakowskiego Instytutu Psychoterapii (KIP: 4). Od dwóch lat Stowarzyszenie podjęło się nowego zadania prowadzenia placówek dla seniorów (SIEMACHA Nestor Spot; aktualnie 4) oraz placówek dla rodziców z dziećmi do lat 3 (SIEMACHA Spot Parent; aktualnie 2). Jako przedsiębiorca społeczny prowadzi obecnie 5 obiektów sportowych: Com Com Zone w Krakowie, Tarnowie, oraz Centrum Sportów Konnych w Odporyszowie, łącząc działalność komercyjną z funkcjami społecznymi.  Ogółem zatrudnia 240 osób na umowy o pracę oraz 185 osób na umowy cywilne. 

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” – laureat nagrody głównej w 2013 roku za zbudowanie lokalnego systemu wsparcia osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, opartego na instrumentach ekonomii społecznej.  OPOKA zatrudnia 74 osoby (w tym w ramach prowadzonego przez siebie ZAZ). Jest spółdzielnią wielobranżową, która rozpoczęła swoją działalność w branży gastronomicznej, a obecnie rozwija się również w branży opiekuńczej oraz realizuje usługi cateringowe dla klientów indywidualnych, firm, instytucji, szkół, przedszkoli i domów opieki. Pilotuje programy aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, w ramach, których realizuje szkolenia, warsztaty, treningi oraz wyjazdy integracyjne, wizyty studyjne pokazujące dobre praktyki w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym z terenu całej Polski.   

Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o. ­- laureat nagrody głównej w 2014 nagrodzony za tworzenie trwałych i stabilnych miejsc pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb osób wykluczonych społecznie. Założone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" daje zatrudnienie podopiecznym placówek reintegracyjnych prowadzonymi przez stowarzyszenie. Od samego początku firma społeczna świadczy usługi utrzymywania czystości obiektów, obok usług wynajmu sali szkoleniowej i kompleksowej organizacji, małych konferencji, spotkań firmowych, szkoleń itp. Przez 13 lat działalności Przedsiębiorstwo próbowało swoich sił w kilku branżach, zarówno w usługach (utrzymywanie czystości, gastronomia, pomoc społeczna) jak i produkcji (pracownia ceramiczna - sztuka użytkowa), których dalsze prowadzenie determinowały zarówno rentowność rynkowa, potrzeba środowiska lokalnego jak i możliwości niepełnosprawnych pracowników. Stąd też, chcąc rozwijać te bardziej rentowne działalności, także przez pryzmat realizacji celów społecznych - zdecydowano o wydzieleniu z przedsiębiorstwa działalności gastronomicznej i zorganizowaniu jej w większym zakresie jako Spółdzielni Socjalnej Ognisko prowadzącej Lunch Bar Awokado (rok 2015). Zorganizowanie działalności obydwu podmiotów ekonomii społecznej (Przedsiębiorstwa Społecznego Ognisko i Spółdzielni Socjalnej Ognisko) połączonych osobą głównego właściciela - ChSON "Ognisko", pozwala na ścisłą współpracę firm społecznych i pełną kompleksowość ich oferty. Aktualnie w spółce zatrudnionych jest 9 osób, w tym 6 osób z niepełnosprawnościami, w spółdzielni pracuje 13 osób (w tym 7 osób z niepełnosprawnościami).

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL 

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL – nagrodzona tytułem Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej w 2016 roku, za skuteczne włączenie zasad solidarności społecznej do prowadzonej działalności gospodarczej, otwartość na współpracę z partnerami lokalnymi, aktywne działania na rzecz integracji różnych środowisk społecznych oraz autorskie pomysły w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia założona została w roku 1952. Firma specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu artykułów szczotkarskich, kosmetycznych, gospodarczych i sanitarnych. Wiele z tych produktów to wyroby wykonane ręcznie przez osoby niewidome, z wykorzystaniem ekologicznych surowców, w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego i w 100% podlegające utylizacji. Drugą gałęzią działalności są profesjonalne usługi elektrotechniczne i narzędziowe oraz produkcja i regeneracja szczotek przemysłowych. Misją społeczną Spółdzielni jest zapewnienie godnych warunków pracy osobom niewidomym i słabowidzącym oraz właściwe funkcjonowanie w środowisku pracy i w społeczeństwie. Współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych. Umożliwia praktyczna naukę zawodu młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego i z Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. 

Spółdzielnia Socjalna RÓWNOŚĆ z siedzibą w Krakowie

Spółdzielnia Socjalna RÓWNOŚĆ z siedzibą w Krakowie – nagrodzona w 2015 w kategorii Debiut oraz w 2017 roku w kategorii głównej za udowodnienie, że firma społeczna może w równej mierze osiągać sukces ekonomiczny co społeczny, cechować się dużą skalą prowadzonej działalności, być stabilnym podmiotem rynkowym skutecznie konkurującym z podmiotami komercyjnymi przy zachowaniu zdolności do wypełniania ważnej społecznej misji. Obecnie zatrudnia 26 osób (większość z niepełnosprawnościami, chorujące psychicznie oraz osoby bezrobotne). Realizuje swoje cele na kilku płaszczyznach: gastronomii, cateringu, szkoleń i wizyt studyjnych. Na uwagę zasługują także działania edukacyjne i organizacja praktyk i staży dla studentów kierunków społecznych UPJP2, UJ, UEK, UP. Po utracie większości z zaplanowanych usług w związku z epidemią COVID-19, Spółdzielnia Socjalna Równość przy współpracy z firmą UBS, która w ramach działań CSR przekazała środki, realizuje obiady dla osób starszych, niesamodzielnych, wykluczonych, bezdomnych. 

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Marchewkowe Pole w Suchej Beskidzkiej

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Marchewkowe Pole w Suchej Beskidzkiej - nagrodzona w 2018 roku za potwierdzenie, że warunkiem efektywnie prowadzonej działalności gospodarczej jest silny, zintegrowany i solidarny zespół pracowniczy, a zaufanie jest fundamentem ekonomii.  Oferta podmiotu oprócz przygotowywanego codziennie innego menu w restauracji w Suchej Beskidzkiej, obejmuje także usługi cateringowe oraz organizację imprez okolicznościowych. Marchewkowe Pole to obecnie siedmiodobowy zespół, mocno zaangażowany w swoją pracę, to pozytywna energia, zaufanie i wzajemne wsparcie. 

Spółdzielnia Socjalna APACZE

Spółdzielnia Socjalna APACZE - laureat nagrody głównej w 2019 roku za zbudowanie modelu biznesowego, który bazuje na potencjale osób z niepełnosprawnościami, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie oraz efektywną współpracę z biznesem i samorządem lokalnym. Spółdzielnia założona w 2014 roku, obecnie zatrudniająca 7 osób, tworzy miejsca pracy dla niepełnosprawnych z Zespołem Downa. Zapełnia niszę rynkową, oferując usługi szeroko rozumianego konfekcjonowania kosmetyków w małe opakowania   Od 2020 roku Spółdzielnia, będąc również producentem, w pełni zajmuje się obsługą marki MyDogue, szyjąc premium legowiska dla zwierząt z dodatkiem wełny merino. Na szczególną uwagę zasługuje działalność Spółdzielni na rzecz integrowania osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością, mająca na celu przełamywanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Spółdzielnia Socjalna SERCE POGÓRZA

Spółdzielnia Socjalna SERCE POGÓRZA – laureat Debiutu Roku 2013 roku, nagrodzony za skuteczną aktywizację osób bezrobotnych oraz ciekawą ofertę opartą na produkcie regionalnym. Spółdzielnia to podmiot, który powstał z inicjatywy uczestników projektu podnoszącego kompetencje zawodowe pn. „Czas na aktywność”, realizowanego przez GOPS w Zakliczynie. Głównym trzonem działalności spółdzielni są usługi cateringowe, adresowane zarówno do osób fizycznych, jak i firm. To, co charakteryzuje Spółdzielnię Socjalną SERCA POGÓRZA, to bazowanie na lokalnych produktach i przepisach. Spółdzielnia podejmuje działania z zakresu budowania marki produktów z wykorzystaniem Fasoli Piękny Jaś poprzez np. produkcję fasolowych wyrobów garmażeryjnych. W ofercie Spółdzielni jest także doradztwo zawodowe, wizyty studyjne oraz warsztaty z zakresu ekonomii społecznej. 

Spółdzielnia Socjalna MAŁOPOLANIN

Spółdzielnia Socjalna MAŁOPOLANIN – zwycięzca w kategorii Debiut Roku 2019. Tytuł otrzymała za realne wykorzystanie potencjału współpracy podmiotów ekonomii społecznej i samorządu w celu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Większość z 20 pracowników to osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.  
Spółdzielnia prowadzi sprzedaż produktów lokalnych w foodtracku, oferuje rękodzieło wytwarzane przez osoby niepełnosprawne we współpracy ze środowiskowymi domami pomocy społecznej i warsztatami terapii zajęciowej, realizuje usługi opiekuńcze oraz organizuje wizyty studyjne z zakresu ekonomii społecznej. Aktywizuje zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i nieodpłatnie wypożycza sprzęt medyczny swoim podopiecznym. 

Stowarzyszenie Siemacha

Głosy ukryte

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”

Głosy ukryte

Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko sp. z o.o.

Głosy ukryte

Krakowska Spółdzielnia Niewidomych SANEL 

Głosy ukryte

Spółdzielnia Socjalna RÓWNOŚĆ z siedzibą w Krakowie

Głosy ukryte

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Marchewkowe Pole w Suchej Beskidzkiej

Głosy ukryte

Spółdzielnia Socjalna APACZE

Głosy ukryte

Spółdzielnia Socjalna SERCE POGÓRZA

Głosy ukryte

Spółdzielnia Socjalna MAŁOPOLANIN

Głosy ukryte